Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 45

123

Tytuł Autor Data udostępnienia  
21 Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 08.06.2015r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
22 Wystapienie pokontrolne z kontroli kompleksowej z dnia 13-14.04.2015r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
23 Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.11.2014r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
24 Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 08.09.2014r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
25 Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 24 marca 2014r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
26 RODO ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
27 Stan sanitarny powiatu gnieźnieńskiego w roku 2018 ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
28 Kontrola zarządcza ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
29 Kontrole ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
30 Wzory pism - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
31 Wzory pism - Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
32 Wzory pism - Sekcja Higieny Komunalnej ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
33 Godziny urzędowania ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
34 Kontakt ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
35 Dostęp do informacji publicznej ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
36 Regulamin organizacyjny ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
37 Statut ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
38 Rejestry, ewidencje, archiwa ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
39 Zadania i kompetencje ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
40 Majątek ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się