Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 45

123

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Deklaracja dostępności ADRIAN KIERZKOWSKI 2021-08-05 zobacz
2 Dostęp do informacji publicznej ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
3 Godziny urzędowania ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
4 Instrukcja korzystania z BIP ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
5 Kierownictwo ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
6 Kontakt ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
7 Kontrola zarządcza ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
8 Kontrole ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
9 Koordynator ds. dostępności Łukasz Binarsch 2020-10-01 zobacz
10 Majątek ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
11 Odpowiedź na wiadomości e-mail - inicjatywy „ZapytajSanepid.pl” ADRIAN KIERZKOWSKI 2021-02-04 zobacz
12 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok Łukasz Binarsch 2020-01-03 zobacz
13 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 Łukasz Binarsch 2021-01-22 zobacz
14 Petycje ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
15 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Łukasz Binarsch 2020-05-12 zobacz
16 Prawo i prace legislacyjne ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
17 Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19.09.2017 r. Łukasz Binarsch 2019-10-25 zobacz
18 Przydatne linki Łukasz Binarsch 2019-12-10 zobacz
19 Przyjmowanie i załatwianie spraw ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
20 Regulamin organizacyjny ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-16 zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się