Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej z dnia 23.08.2021 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej z dnia
23.08.2021 r.
07.09.2021 więcej
Wystapienie pokontrolne z kontroli kompleksowej z dnia 15.07.2019 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie.
25.10.2019 więcej
Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 29.05.2019 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
w zakresie wydatków i dochodów budżetowych od 01.01.2019 do
30.07.2019
25.10.2019 więcej
Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19.09.2017 r.
Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
25.10.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 12.06.2017 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej w Poznaniu (dnia 12.06.2017 r.)
23.05.2019 więcej
Sprawozdanie z kontroli doraźnej z dnia 22.09.2016r.
Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia
22.09.2016r.)
23.05.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 05.08.2016r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez pracowników Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu
(dnia 05.08.2016r.)
23.05.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z dnia 08-09.06.2016r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez
Główny Inspektor Sanitarny w Powiatowej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Gnieźnie (dnia 08-09.06.2016r.)
23.05.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 20.05.2016r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Oddział Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów
Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Poznaniu dnia 20.05.2016r.
23.05.2019 więcej
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 08.06.2015r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej
przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu
(dnia 08.06.2015r.)
23.05.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się