2019-05-16

Kierownictwo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

tel. 61 426 22 42/43 wew. 201

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
- Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka - Gnat

tel. 61 426 22 42/43 wew. 202


 

Kierownik Sekcji Epidemiologii
mgr Dorota Andrzejewska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 206

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
mgr inż. Joanna Bogucka - Gnat
tel. 61 426 22 42/43 wew. 202

Kierownik Sekcji Higieny Pracy
mgr inż. Anna Skupiewska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 203

Kierownik Sekcji Higieny Żywienia,
Żywności i Przedmiotów Użytku

mgr Iwona Malinger
tel. 61 426 22 42/43 wew. 204

p.o. Kierownik Laboratorium Bakteriologicznego
mgr Ewelina Skibińska
tel. 61 426 22 42/43 wew. 205

Główny Księgowy - Kierownik Oddziału
Ekonomicznego i Administracyjnego

Iwona Krysztofiak
tel. 61 426 22 42/43 wew. 212

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się