Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 45

123

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 System i polityka jakości ADRIAN KIERZKOWSKI 2021-09-28 zobacz
2 Stan Sanitarny Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020 ADRIAN KIERZKOWSKI 2021-09-22 zobacz
3 Stan Sanitarny Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 ADRIAN KIERZKOWSKI 2021-09-22 zobacz
4 Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej z dnia 23.08.2021 r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2021-09-07 zobacz
5 Deklaracja dostępności ADRIAN KIERZKOWSKI 2021-08-05 zobacz
6 Odpowiedź na wiadomości e-mail - inicjatywy „ZapytajSanepid.pl” ADRIAN KIERZKOWSKI 2021-02-04 zobacz
7 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020 Łukasz Binarsch 2021-01-22 zobacz
8 Koordynator ds. dostępności Łukasz Binarsch 2020-10-01 zobacz
9 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok Łukasz Binarsch 2020-05-12 zobacz
10 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok Łukasz Binarsch 2020-01-03 zobacz
11 Przydatne linki Łukasz Binarsch 2019-12-10 zobacz
12 Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Łukasz Binarsch 2019-12-10 zobacz
13 Wystapienie pokontrolne z kontroli kompleksowej z dnia 15.07.2019 r. Łukasz Binarsch 2019-10-25 zobacz
14 Wystapienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 29.05.2019 r. Łukasz Binarsch 2019-10-25 zobacz
15 Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19.09.2017 r. Łukasz Binarsch 2019-10-25 zobacz
16 Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 12.06.2017 r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
17 Sprawozdanie z kontroli doraźnej z dnia 22.09.2016r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
18 Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 05.08.2016r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
19 Wystąpienie pokontrolne z dnia 08-09.06.2016r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
20 Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej z dnia 20.05.2016r. ADRIAN KIERZKOWSKI 2019-05-23 zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się